Arkkitehtipalvelut – suunnittelu ja tutkimus

KAISA BRONER ARKKITEHTUURISTUDIO Oy tarjoaa monipuolista arkkitehtuuriosaamista ja arkkitehtipalveluita kulttuuriarvoja ja luontoa kunnioittaen:

Arkkitehtisuunnittelu

Arkkitehtisuunnittelua uudisrakentamiseen ja historiallisen rakennuksen tai huoneiston korjaus- ja muutosprojekteihin.

Kulttuuripainotteinen tutkimus ja suunnittelu

Tutkimusta ja arkkitehtisuunnittelua projekteihin monikulttuurisessa ympäristössä tai kulttuuri-identiteettiä korostavissa kohteissa.

Opetus- ja tutkimus

Luennointia ja tutkimusta: arkkitehtuurin historia ja teoria, suomalainen ja japanilainen arkkitehtuuri, rakennussuojelu ja korjaussuunnittelu.

Historiallisen miljöön hoitosuunnitelmat

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan miljöön hoitosuunnitelma tai ’suojeluatlas’ soveltuu esimerkiksi erilaisiin rakennusperintökohteisiin, kuten kartanoalueen kehittämiseen tai miljöön käyttötarkoituksen muutoksiin. Työssä selvitetään paikan kulttuurihistorialliset, rakennustaiteelliset ja maisema-arvot, tutkitaan mahdolliset ongelmakohdat sekä laaditaan kokonaisvaltainen suojelu- ja hoitosuunnitelma.

Rakennushistorialliset selvitykset

Kulttuurihistoriallisesti merkittävissä hankkeissa ja restauroitavissa kohteissa tarvittava rakennushistoriallinen selvitys kattaa kohteen ja sen käytön historian, arkkitehtuuri- ja kulttuurihistorialliset suojeluarvot sekä tarvittaessa suositukset tulevaa käyttöä varten.

Konsultointipalvelut

Ohjausta, neuvontaa ja suunnitteluapua rakennusprojektien tarjous-, suunnittelu- tai toteutusvaiheissa esimerkiksi viranomaisneuvotteluihin kohteissa, joissa arvioidaan kulttuurihistoriallisia, rakennustaiteellisia ja paikallisia arvoja tai sijoitetaan uudisrakennus historialliseen ympäristöön.