Kaisa Broner

KAISA BRONER-BAUER on professori, arkkitehti SAFA, tekniikan tohtori (TKK) sekä kaupunkitutkimuksen tohtori (EHESS, Paris).

Arkkitehtuurin tutkimus, opetus ja suunnittelu muodostavat kokonaisuuden Kaisa Broner-Bauerin työssä.

Kaisan suunnittelu-, opetus- ja tutkimustyössä keskeisiä teemoja ovat arkkitehtuurin paikallisuuteen ja kulttuuri-identiteettiin liittyvät kysymykset sekä rakennus- ja kulttuuriperinnön arvottaminen ja hoito.

 

Ajankohtaista

Kaisa Broner Arkkitehtuuristudion viimeaikaiset työt käsittävät arkkitehtuuri- ja rakennushistoriallista tutkimusta sekä arkkitehtisuunnittelua yksityisissä projekteissa Helsingissä ja Frankfurt am Mainissa.
Tällä hetkellä Studio osallistuu myös jälleenrakennusprojekteihin Nepalissa maanjäristyksessä 2015 tuhoutuneella alueella.

Missio

Kaisa Broner Arkkitehtuuristudio toimii kulttuurisesti, ekologisesti ja esteettisesti tietoisen arkkitehtuurin hyväksi. Studio on sitoutunut eettiseen liiketoimintaan palvellen asiakkaita heidän omista lähtökohdistaan käsin. Osa studion toiminnasta suuntautuu hyväntekeväisyyshankkeisiin.

Arkkitehtuurifilosofia

Kaisa Broner-Bauerin arkkitehdin työtä ohjaa luonnon kunnioitus sekä autenttisuuden arvostus. Autenttisuus syntyy omaa aikaansa ilmentävän arkkitehtuurin ja paikallisen kulttuurikontekstin vuoropuheluna.
Autenttinen arkkitehtuuri on uutta luovaa samalla kun se ilmaisee ajattomia kulttuurisia ja henkisiä arvoja. Näissä arvoissa arkkitehtuurin sielu ilmentyy.

 

Lisätietoja

Alma Mater
Työura
Julkaisuluettelo
Tunnustuksia